رفتن به محتوای اصلی
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site. Subscribe to
مشاهده کامل نوشیدنی بدون گاز آلوئه ورا و عسل
مشاهده کامل نوشیدنی بدون گاز آلوئه ورا و عسل

محصولات جینوورا

فرآوری مرغوب‌ترین
ژل برگ‌های تازه آلوئه‌ورا
مزرعه بزرگ جینوورا

تنها تولیدکننده
نوشیدنیهای آلوئه‌ورا
۱۰۰٪ ارگانیک

فرآوری مرغوب‌ترین
ژل برگ‌های تازه آلوئه‌ورا
مزرعه بزرگ جینوورا
تنها تولیدکننده
نوشیدنیهای آلوئه‌ورا
۱۰۰٪ ارگانیک

شیرین شده با عسل
حاوی انواع ویتامین‌ها
و مواد معدنی

شیرین شده با عسلحاوی انواع ویتامین‌هاو مواد معدنی
درگ کنید
شیرین شده با عسل
حاوی انواع ویتامین‌ها
و مواد معدنی

دارنده گواهی
نشان حلال و غذای سالم فائو
و کلیه استانداردهای لازمه

اولین تولیدکننده
پودر، ژل و انواع مشتقات
گیاه آلوئه ورا

دارنده گواهی
نشان حلال و غذای سالم فائو
و کلیه استانداردهای لازمه
اولین تولیدکننده
پودر، ژل و انواع مشتقات
گیاه آلوئه ورا

نوشیدنی سالم
و مفید حاوی ژل و تکه‌های
آلوئه ورا

درگ کنید
نوشیدنی عسل
نوشیدنی انگوری
اسکرول کنید