جینوورا یعنی استرس کمتر
افزایش ایمنی بدن شادابی بیشتر سلامت بیشتر
جینوورا یعنی استرس کمتر
افزایش ایمنی بدن شادابی بیشتر سلامت بیشتر

جینوورا یعنی استرس کمتر
افزایش ایمنی بدن شادابی بیشتر سلامت بیشتر
جینوورا یعنی استرس کمتر
افزایش ایمنی بدن شادابی بیشتر سلامت بیشتر

شرکت جینوورا – تعاونى ژینوکارا آوه – با شناسه ملى بشماره ۱۴۰۰۳۱۳۲۰۰۱ جهت تولید انواع نوشیدنى گازدار و بدون گاز از گیاه آلوئه ورا به ثبت رسیده است.

شرکت جینوورا – تعاونى ژینوکارا آوه – با شناسه ملى بشماره ۱۴۰۰۳۱۳۲۰۰۱ جهت تولید انواع نوشیدنى گازدار و بدون گاز از گیاه آلوئه ورا به ثبت رسیده است.

شرکت جینوورا در واقع یک مجتمع کشت و صنعت میباشد که در سال ۱۳۸۹ به منظور کشت گیاه آلوئه ورا و تولید انواع نوشیدنى و محصولات بهداشتى حاصل از آن با بهره گیرى از تجربه و دانش فنى اساتید و کارشناسان بنام داخل و خارج از کشور تاسیس گردیده است.

شرکت جینوورا در واقع یک مجتمع کشت و صنعت میباشد که در سال ۱۳۸۹ به منظور کشت گیاه آلوئه ورا و تولید انواع نوشیدنى و محصولات بهداشتى حاصل از آن با بهره گیرى از تجربه و دانش فنى اساتید و کارشناسان بنام داخل و خارج از کشور تاسیس گردیده است.

شرکت جینوورا با بهره گیرى از تجهیزات مدرن ، براى اولین بار در ایران موفق به تولید ژل و انواع نوشیدنى طبیعى از گیاه آلوئه ورا شده است.

شرکت جینوورا با بهره گیرى از تجهیزات مدرن ، براى اولین بار در ایران موفق به تولید ژل و انواع نوشیدنى طبیعى از گیاه آلوئه ورا شده است.

جینوورا یک نوشیدنی بدون گاز آلوئه ورا با ترکیب کنسانتره میوه های مختلف و شیرین شده با عسل است. یعنی صد درصد طبیعی است و بجای اسانس از کنسانتره میوه ها تولید شده و با عسل شیرین شده است. جینوورا نوشیدنی آلوئه ورا بدون مواد نگهدارنده و دارای نشان استاندارد ملی ایران، گواهی کیفیت روسیه، گواهی ارگانیک از کانادا، نشان حلال جهانى و پنج استاندارد بین المللى ایزو از توف میباشد.

جینوورا یک نوشیدنی بدون گاز آلوئه ورا با ترکیب کنسانتره میوه های مختلف و شیرین شده با عسل است. یعنی صد درصد طبیعی است و بجای اسانس از کنسانتره میوه ها تولید شده و با عسل شیرین شده است. جینوورا نوشیدنی آلوئه ورا بدون مواد نگهدارنده و دارای نشان استاندارد ملی ایران، گواهی کیفیت روسیه، گواهی ارگانیک از کانادا، نشان حلال جهانى و پنج استاندارد بین المللى ایزو از توف میباشد.

فهرست