رفتن به محتوای اصلی

ژینو کار آوه

شادی از شادابی است

مجتمع کشت و صنعت ژینو کارا آوه در۱۳۸۹ به منظور کشت گیاه آلوئه ورا و تولید انواع نوشیدنی و محصولات بهداشتی حاصل از آن با بهره گیری از تجربه و دانش فنی اساتید و کارشناسان بنام داخلی و خارج از کشور تاسیس گردیده است. این شرکت تحت نام و برند Gino Vera Limited انگلستان در ایران فعالیت مینماید

 • ISO 9001:2008
 • ISO 22000:2005
 • ISO 14001:2004
 • ISO/TS 22002-1
 • HACCP
 • ICS/ME/2014/20301

  25%
 • 20%
 • 2.24%
 • 20%