• العربية
 • English
 • Kurdî
 • فارسی
 • Русский

شرایط و ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی محصولات جینوورا

شرایط عمومی شرکت برای شروع همکاری با نمایندگی پخش و فروش با توجه به اصول مسلم بازرگانی ورعایت حداقل موازین قانونی به‌منظور تعامل برای یک همکاری دوجانبه موفق متقاضی نمایندگی دارای شخصیت حقیقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ایشان برای شرکت محرز گردد.
 •     متقاضی ازلحاظ موازین حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع‌المعامله نباشد.
 •     متقاضی توانایی مالی کافی برای شروع، و خرید حداقل دو پارتی کالا به‌صورت نقد داشته باشد.
 •     متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای توانایی کافی در امر پخش و فروش مواد غذایی (انبار مناسب، سابقه خوب و شناخت مشتریان و مغازه‌ها، بازاریابی فعال کالا، شهرت خوب و امانت‌داری متقاضی)در حوزه موردنظر خود باشند به ترتیبی که توانایی فروش آنها متناسب تولیدشرکت از یکسو و از سوی دیگر با توجه به تراکم جمعیتی منطقه مورد فعالیت نماینده جوابگوی برنامه تدارک دیده شده از طرف شرکت برای فروش در آن منطقه باشد.
 •     متقاضی در صورت تمایل به خرید اعتباری، توانايي سپردن اسناد ضمانتی کافی را داشته باشد.
 •     اسناد اعتباری قابل‌قبول:
  •      الف: ضمانت‌نامه بانکی یا چک جیرو شده بانکی
  •     ب: سند ملکی مسکونی
  •     ج: سند ملکی تجاری
  •     د: سند وسیله نقلیه
  •    و: چک کارمندی رسمی با معرفی اداره و حکم کارگزینی می‌باشد.
 •     برای هر متقاضی با توجه به حوزه فعالیت برنامه مدون از سوی شرکت ارائه خواهد شد که به‌محض رسیدن حداقل سطح فروش در منطقه فوق واگذاری نمایندگی انحصاری فروش و پخش محصولات و سایر تسهیلات تدارک دیده شده با توجه به سیاست روز شرکت و تواناییهای آن انجام خواهد گرفت.
 •     نظرات مشتریان به‌عنوان بالاترین مرجع قضاوت و کنترل کیفیت توسط نمایندگان به شرکت ارجاع داده شود.
 •     نیاز روز مشتری با توجه به شرایط بازار و پیشرفت سطح خواسته‌های مشتری به شرکت منعکس گردد.
    کلیه موارد فوق ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی از سوی شرکت‌ها برای حصول اطمینان در معاملات به‌منظور تعامل دوجانبه با نمایندگان پخش و فروش برای رسیدن به سود مشترک خواهد بود و شرکت از پیشنهادات جدید شما برای پویا نگه‌داشتن تولید و فروش استقبال نموده و نظرات شمارا به گرمی استقبال می‌نماید.
درهرصورت نمایندگان پخش و فروش اعضا خانواده شرکت می‌باشند.