آلوئه ورا

آلوئه ورا (Aloe Vera) که با نام‌های صبـر زرد، صبـر تلخ، شاخ بـزی، لاله بیابان، گیاه جاودانگی و گیاه ملکه هم شناخته می‌شود از گیاهان دارویی ارزشمند دنیاست. 
ترکیب یافت شـده در ژل این گیاه از» پلی ساکارید‌ها» هستند که قادر به کاهش و ترمیـم التهـاب و دارای ویژگی آنتی باکتریال و ضدمیکروب است؛ آنتی اکسیدان‌ها در قالب ویتامین آ، ب، ث،‌ای، آمینواسید‌ها، اسیدهای چرب ضروری کلسیم و آلویین از مواد موجود در گیاه آلوئه وراست که آن را به شفا دهنده بسیاری از بیماری‌های تبدیل ساخته است.

Aloe vera Benefits

Aloe Vera, one of the invaluable medicinal herbs, is also well-known by such different names as ‘the plant of immortality,’ ‘queen plant’ and ‘goat horn.’
The compound extracted from Aloe Vera contains polysaccharides which are able to alleviate and heal inflammation and burn.
This plant further has antibacterial properties.
Other substances contained in Aloe Vera are antioxidants in the form of vitamins A, B, C and E, amino acids, fatty acids,
calcium and aloin that is why this plant is rightly regarded as a healer of many diseases.